เหรียญสตางค์เก่าเหรียญสตางส์เก่า

              “เหรียญทองแดงตราอุณาโลม-พระแสงจักร เป็นเหรียญมีรูตรงกลาง ด้านหน้ามีรูปอุณาโลม ด้านซ้ายมีคำว่า “สยามรัฐ” ด้านขวามีคำว่า “สตางค์” ด้านหลังเป็นรูปจักร ๘ กลีบ ริมขอบในมีเลขบอกรัตนโกสินทร์ศก. และพุทธศักราช ซึ่งมีราคา ๑๐ สตางค์ ๕ สตางค์ ๑ สตางค์ ผลิตขึ้นใช้ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕,๖,๗ และรัชกาลที่ ๘

เหรียญเก่าสะสมในหมวดนี้เป็นเหรียญ “สตางค์รู” หรือ “สตางค์แดง” เหตุเพราะทำจากทองแดงและมีรูตรงกลาง ท่านใดที่เกิดทันใช้เหรียญแบบนี้จับจ่ายใช้สอยก็ต้องมีอายุอย่างต่ำเกือบร้อยปีแล้วละครับ  เหรียญรุ่นแรกๆจะบอกเป็นปีรัตนโกสินทร์ศก หรือ “รศ.” ซึ่งจะเป็นตัวเลขสามหลัก เช่น รศ.๑๒๘ เป็นต้น  จนมาในระยะหลังราวปี พุทธศักราช ๒๔๖๐ จึงเปลี่ยนเป็น พ.ศ.

              ดังนั้นเหรียญที่สะสมมีที่มาต่างวาระและสถานที่ จึงมีหลายปี พ.ศ.คละกันไปเช่น พ.ศ.๒๔๕๖,๒๔๖๐,๒๔๖๑ เป็นต้น แต่ที่มากสุดจะเป็นของปี พ.ศ.๒๔๗๒, ๒๔๖๒ ตามลำดับ

           นอกจากนี้ยังมีเหรียญ “สตางค์รู” ที่มีราคาสูงขึ้นคือ ๕ และ ๑๐ สตางค์ที่ทำจากแร่นิกเกิ้ล อีกจำนวนมาก ซึ่งท่านสามารถดูได้ตามรายการด้านล่างครับ